Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

08.05.12 Tento druh Prstnatce je jeden z našich hojně zastoupených ale přesto ohrožených druhů vstavačovitých rostlin. Mimo Česka se vyskytuje i na územích velké části Evropy. Roste v nížinách i horských oblastech na rašeliništích, vřesovištích i bažinách. Kvete v květnu a červnu. 

Prstnatec májový je chráněn zákonem a je to ohrožený druh.

Na dnešní výpravu za těmito kráskami jsem se nazula do vysokých jezdeckých gumáků, nejen kvůli jejich ,,mokrému,, výskytu, ale také především v této lokalitě i díky hojnému výskytu Zmije obecné, kterou jsem sice zahlédla, ale bohužel už nestačila vyfotit. Had byl hold rychlejší a já budu věřit, že se mi zadaří příště ;)

 

Pro vstup do galerie ,,Rostliny,, klikněte na obrázek